เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็น version 6.4.1.13060 - 6.0.21.13060 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- รองรับสำหรับแอพพลิเคชั่น VAIO Clip.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้:
VAIO Control Center Udpate version 6.4.1.13060 - 6.0.21.13060
ชื่อไฟล์: EP0000600984.exe
ขนาดไฟล์: 5.95 MB (6229384 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Control Center Udpate version 6.4.1.13060 - 6.0.21.13060

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.4.1.13060 - 6.0.21.13060

ขนาดของไฟล์

  • 5.95 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง).
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600984.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น.
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ, ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

ควรระบุเวอร์ชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
6.0.21.13060
6.1.13.13060
6.2.12.13060
6.3.8.13060
6.4.1.13060