เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) ไปเป็นเวอร์ชัน 6.2.9600.28145

- รองรับ Windows 8.1 Upgrade.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.2.9600.28145
ชื่อไฟล์: EP0000601055.exe
ขนาดไฟล์: 10.15 MB (10636008 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.2.9600.28145

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 6.2.9600.28145

ขนาดของไฟล์

  • 10.15 MB

วันที่ออก

  • 2014-06-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000601055.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\Drivers\RtsP2Stor.sys
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น 6.2.9600.28145.