เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Sony Video Processor (Intel) ไปเป็น version 4.1.2370.10170 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาความผิดพลาดของแอพพลิเคชั่น

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Sony Video Processor (Intel) Update version 4.1.2370.10170
ชื่อไฟล์: EP0000600990.exe
ขนาดไฟล์: 3.3 MB (3450768 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Sony Video Processor (Intel) Update version 4.1.2370.10170

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 4.1.2370.10170

ขนาดของไฟล์

  • 3.3 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600990.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\iSonyVideoProcessor64.dll
2. Version ควรแสดงเป็น 4.1.2370.10170.