เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท Graphics Driver (NVIDIA) ไปเป็นเวอร์ชั่น 9.18.13.2762

- รองรับ Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (NVIDIA) Update version 9.18.13.2762
ชื่อไฟล์: EP0000600976.exe
ขนาดไฟล์: 222.87 MB (233695400 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (NVIDIA) Update version 9.18.13.2762

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.18.13.2762

ขนาดของไฟล์

  • 222.87 MB

วันที่ออก

  • 2014-01-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600976.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 9.18.13.2762.