เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท CPPC Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.1015 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขปัญหา CPU ในโหมด Turbo 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
CPPC Driver (Intel) Update version 1.0.0.1015
ชื่อไฟล์: EP0000600971.exe
ขนาดไฟล์: 3.2 MB (3348568 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • CPPC Driver (Intel) Update version 1.0.0.1015

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.1015

ขนาดของไฟล์

  • 3.2 MB

วันที่ออก

  • 2014-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600971.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ Control Panel > Programs and Features > Intel Collaborative Processor Performance Control > Version
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 1.0.0.1015.