เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Pointing Driver (Synaptics) ไปเป็น version 17.0.9.1 for Windows 8.1 Upgrade

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.9.1 for Windows 8.1 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600936.exe
ขนาดไฟล์: 126.1 MB (132219592 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Pointing Driver (Synaptics) Update version 17.0.9.1 for Windows 8.1 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 17.0.9.1

ขนาดของไฟล์

  • 126.1 MB

วันที่ออก

  • 2016-09-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1.  ทำการดาวน์โหลดไฟล์ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600936.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. Version ควรแสดงเป็น 17.0.9.1.