เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต VAIO Care Performance Patch ไปเป็น version 1.0.0.10300 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ควบคุมความสว่างที่ทำงานอย่างไม่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Care Performance Patch Updater version 1.0.0.10300
ชื่อไฟล์: EP0000314546.exe
ขนาดไฟล์: 556 KB (569,344 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Care Performance Patch Updater version 1.0.0.10300

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.10300

ขนาดของไฟล์

  • 1.0MB

วันที่ออก

  • 2016-09-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000314546.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จ ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIOCare\PatchList\EP0000314224\version
3. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 1.0.0.10300.