เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดท VAIO Manual Contents ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.10080 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แสดงเนื้อหาของคู่มือการใช้งาน VAIO บน Windows 8.1

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Manual Contents Update version 1.0.0.10080
ชื่อไฟล์: EP0000600899.exe
ขนาดไฟล์: 2368.8 KB(2425624 byte)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Manual Contents Update version 1.0.0.10080

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.0.10080

ขนาดของไฟล์

  • 2.4 MB

วันที่ออก

  • 2014-04-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600899.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Manual Contents Update\version
3. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 1.0.0.10080.