รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT11215SAB
 • SVT11215SGB
 • SVT11213CGW
 • SVT11217CGB
 • SVT1121ZCWR
 • SVT11215CGW
 • SVT11213CFW
 • SVT11215CWB
 • SVT11216STB
 • SVT11213CAW
 • SVT11213CNB
 • SVT11215CGB
 • SVT1121ZCGR
 • SVT11215SGW
 • SVT11216STW
 • SVT11215CWW
 • SVT11215SHW
 • SVT11217CGW

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • VAIO Control Center Update version 6.3.3.09050/6.2.9.09040

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.3.3.09050/6.2.9.09040

ขนาดของไฟล์

 • 16.13 MB

วันที่ออก

 • 2014-07-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600845.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น.

หมายเหตุ:
ไม่สามารถใช้แพทช์นี้ได้เมื่อมีการติดตั้ง VAIO Contorol Center Ver.6.3.2.09100 มีการติดตั้ง.


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles%\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. เวอร์ชันควรแสดงเป็น:
       สำหรับ SVT1121: 6.3.3.09050
       สำหรับ SVD1321: 6.2.9.09040