เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Xperia Link ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.1.2.08070 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- Xperia Link สำหรับ Windows 7

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้:
Xperia Link Update version 1.1.2.08070
ชื่อไฟล์: EP0000600817.exe
ขนาดไฟล์: 11.74 MB (12302608 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Xperia Link Update version 1.1.2.08070

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1.2.08070

ขนาดของไฟล์

  • 11.74 MB

วันที่ออก

  • 2013-09-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600817.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\Xperia Link\Version.txt
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 1.1.2.08070.