เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Wireless LAN (Intel) Registry ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.1 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- เมื่อยูสเซอร์ปล่อยให้เครื่อง PC ไว้ในโหมด Sleep  ตัว Wireless Access point จะทำการเปลี่ยนรหัสใหม่ และเครื่อง PC จะกลับไปเป็นโหมด Power ON

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Wireless LAN (Intel) Registry Patch Update version 1.1
ชื่อไฟล์: EP0000600839.exe
ขนาดไฟล์: 2.32 MB (2427896 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Wireless LAN (Intel) Registry Patch Update version 1.1

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.1

ขนาดของไฟล์

  • 2.32 MB

วันที่ออก

  • 2013-09-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600839.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\Drivers\EXE\WLAN Registry\version.txt
2. เวอร์ชั่นควรแสดงเป็น 1.1.