เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Bluetooth Driver (Atheros) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.0.0.228 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- เสียงกระโดดในขณะทำการเล่นวิดีโอของ Youtube ในระหว่างที่เชื่อมต่อกับลำโพงโซนี่ SRS-BTX300 Bluetooth ไว้ด้วย

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Bluetooth Driver (Atheros) เวอร์ชั่น 8.0.0.228
ชื่อไฟล์: EP0000600815.exe
ขนาดไฟล์: 187.15 MB (196233800 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Bluetooth Driver (Atheros) อัพเดตเวอร์ชั่น 8.0.0.228

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.0.0.228

ขนาดของไฟล์

  • 187.15 MB

วันที่ออก

  • 2013-09-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download ไดเร็กตอรี่ (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600815.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่าการติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ c:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. ตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชั่น 8.0.0.228