รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE14A15FA
 • SVE14A16FG
 • SVE14A15FN
 • SVE14A15FGB
 • SVE14A16FN
 • SVE14A15FH
 • SVE14A15FG
 • SVE14A16FGS
 • SVE14A15FF
 • SVE14A16FA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Graphics Driver (AMD) ไปเป็นเวอร์ชั่น 12.104.0.0 และจะแก้อาการดังต่อไปนี้:

- ปัญหาความผิดพลาด AMD Graphics driver 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (AMD) Update version 12.104.0.0 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600803.exe
ขนาดไฟล์: 238.09 MB (249645192 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Graphics Driver (AMD) Update version 12.104.0.0 for Windows 8 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 12.104.0.0

ขนาดของไฟล์

 • 238.09 MB

วันที่ออก

 • 2013-07-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600803.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 12.104.0.0.