เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (AMD) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.982.10.8000 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาความผิดพลาดของ AMD Graphics driver 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (AMD) Update version 8.982.10.8000 for Windows 8 Upgrade
ชื่อไฟล์: EP0000600799.exe
ขนาดไฟล์: 175.95 MB (184491952 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • Graphics Driver (AMD) Update version 8.982.10.8000 for Windows 8 Upgrade

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.982.10.8000

ขนาดของไฟล์

  • 175.95 MB

วันที่ออก

  • 2013-07-13

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600799.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.982.10.8000.