เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต VAIO Media Server Settings ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.2.11060 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- แก้ไขข้อผิดพลาดในเรื่องการพิมพ์ในเครื่องหมายการค้าของ "Windows"

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Media Server Settings Update version 1.0.2.11060
ชื่อไฟล์: EP0000600598.exe
ขนาดไฟล์: 61.83 MB (64823640 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • VAIO Media Server Settings Update version 1.0.2.11060

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0.2.11060

ขนาดของไฟล์

  • 61.83 MB

วันที่ออก

  • 2012-12-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600598.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\Version.txt
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.0.2.11060.