รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT13115FH
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13115FGS
 • SVT13117FG
 • SVT11113FF
 • SVT11113FGS
 • SVT13113EN
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FG
 • SVT13115FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Pointing Driver (Synaptics) ไปเป็นเวอร์ชั่น 16.0.1.6 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ขอบขอบทัชแพ็ดไม่มีความไว
- ทัชแพ็ดไม่สามารถจะใช้ฟังค์ชั่นโซนสำหรับแตะ (tap zones) ได้ แม้ว่า จะตั้งให้ทำงานไว้แล้ว
- พบว่า บางครั้งการแตะและลากไม่ดี แม้ว่า การทำงานของฟังค์ชั่นทัชแพ็ดจะเป็นปกติ
- ฟังค์ชั่นการชี้สูญหายไปหลังจากทำการโฉบสี่นิ้ว ไปหลาย ๆ ครั้ง
- การปรับตั้งของมือซ้ายและมือขวากลับกันหลังจากที่ระบบกลับคืนมาทำงานตามปกติจาก Standby/Hibernate.
- คำอธิบายของการช่วยเหลือของค่าเริ่มต้นการคลิก 2 นิ้ว/3 นิ้ว จะแตกต่างจากฟังค์ชั่นค่าเริ่มต้นการชี้ที่แท้จริง

ดาวน์โหลดที่จัดเตียมไว้ให้:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.0.1.6
ชื่อไฟล์: EP0000600614.exe
ขนาดไฟล์: 89.33 MB (93659608 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.0.1.6

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 16.0.1.6

ขนาดของไฟล์

 • 89.33 MB

วันที่ออก

 • 2012-12-19

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600614.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 16.0.1.6.