เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Pointing Driver (Synaptics) ไปเป็นเวอร์ชั่น 16.0.1.6 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ขอบของ Touchpad ไม่มีความไวในการสัมผัส
- Touchpad ไม่สามารถใช้ฟังค์ชั่น พื้นที่แตะ (tap zones) แม้ว่า จะเปิดการทำงานเอาไว้
- การแตะและลาก (tap & drag) อาจจะทำได้ไม่ดี แม้ว่า ฟังค์ชั่นนั้นจะทำงานเป็นปกติก็ตาม
- การทำงานของการชี้ตำแหน่งสูญเสียไป หลังจากที่ทำการปัดสี่นิ้ว (four-finger-flick) หลาย ๆ ครั้ง
- การปรับตั้งของซ้ายมือและขวามือกลับกัน หลังจากระบบกลับเข้าสู่การทำงานปกติจาก Sleep/Hibernate.
- การอธิบายของ "Help" ในค่าเริ่มต้นของการคลิกสองนิ้ว/สามนิ้ว (Two-Finger/Three-Finger click) แตกต่างจากค่าเริ่มต้นของฟังค์ชั่นการชี้ตำแหน่งที่แท้จริง 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Pointing Driver (Synaptics) Update version 16.0.1.6
ชื่อไฟล์: EP0000600615.exe
ขนาดไฟล์: 89.33 MB (93659608 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Pointing Driver (Synaptics) เวอร์ชั่น 16.0.1.6

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 16.0.1.6

ขนาดของไฟล์

  • 89.33 MB

วันที่ออก

  • 2013-04-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600615.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 16.0.1.6.