เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 9.17.10.2843 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- BSOD (Bluescreen of Death) บางครั้งเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งค่า PlayMemories Home.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.2843
ชื่อไฟล์: EP0000600596.exe
ขนาดไฟล์: 118.38 MB (124126296 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 9.17.10.2843

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 9.17.10.2843

ขนาดของไฟล์

  • 118.38 MB

วันที่ออก

  • 2012-11-07

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600596.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 9.17.10.2843.