รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT13115FH
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13115FGS
 • SVT13117FG
 • SVT11113FF
 • SVT11113FGS
 • SVT13113EN
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FG
 • SVT13115FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Management Engine ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.0.3.1427 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- การป้องกัน Anti-Theft DTimer จากการหยุดทำงาน

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Management Engine Update version 8.0.3.1427
ชื่อไฟล์: EP0000600509.exe
ขนาดไฟล์: 4 MB (4184552 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต Management Engine เวอร์ชั่น 8.0.3.1427

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.0.3.1427

ขนาดของไฟล์

 • 4 MB

วันที่ออก

 • 2012-11-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. การดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600509.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่n VAIO Control Center -> System Information
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.0.3.1427