รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ227GG
 • VPCZ226GG
 • VPCZ227GA
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCZ228GG
 • VPCZ227GW
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG
 • VPCZ226GW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Camera Firmware (Ricoh) ไปเป็นเวอร์ชั่น 0137.120926 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- ความไม่เสถียรในการทำงานของระบบ
- ใน Windows 8  ถ้าผู้ใช้ทำการชัตดาวน์ระบบไปในขณะที่กล้องกำลังทำการพรีวิวโดยใช้แอพพลิเคชั่น Metro camera กล้องจะกลายเป็น "unknown device"

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Camera Firmware (Ricoh) Update version 0137.120926
ชื่อไฟล์: EP0000600514.exe
ขนาดไฟล์: 2.45 MB (2559496 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต Camera Firmware (Ricoh) เวอร์ชั่น 0137.120926

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 0137.120926

ขนาดของไฟล์

 • 2.45 MB

วันที่ออก

 • 2012-10-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit
 • Windows 8 32bit
 • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600514.exe.
3.ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น