เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Camera Firmware (Ricoh) ไปเป็นเวอร์ชั่น 0733.120926 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ความไม่เสถียรของระบบ
- ใน Windows 8  ถ้าผู้ใช้ทำการชัตดาวน์ระบบเมื่อกล้องกำลังทำการพรีวิวโดยแอพพลิเคชั่น Metro camera อยู่  กล้องนั้นจะกลายเป็น "unknown device"

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Camera Firmware (Ricoh) Update version 0733.120926
ชื่อไฟล์: EP0000600513.exe
ขนาดไฟล์: 2.45 MB (2559608 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Camera Firmware (Ricoh) เวอร์ชั่น 0733.120926

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 0733.120926

ขนาดของไฟล์

  • 2.45 MB

วันที่ออก

  • 2012-10-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600513.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น