รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCL239FW
 • VPCL238FG
 • VPCL239FG
 • VPCL238FA
 • VPCL238FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Control Center ไปเป็นเวอร์ชั่น 5.1.6.09060 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- มีการใช้งาน CPU ที่สูง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
VAIO Control Center Update version 5.1.6.09060
ชื่อไฟล์: EP0000600506.exe
ขนาดไฟล์: 16.02 MB (16793176 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต VAIO Control Center เวอร์ชั่น 5.1.6.09060

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 5.1.6.09060

ขนาดของไฟล์

 • 16.02 MB

วันที่ออก

 • 2012-10-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600506.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 5.1.6.09060.