รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCF235FW
 • VPCF227HG
 • VPCF227HW
 • VPCF235FA
 • VPCF226HW
 • VPCF226HA
 • VPCF225FW
 • VPCF226HG
 • VPCF236HG
 • VPCF236HA
 • VPCF225FA
 • VPCF236HW
 • VPCF235FG
 • VPCF225FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Color Setting File ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.2.20120829 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้;

- การแทนที่ของ ICC Profile.

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
Color Setting File Update version 1.2.20120829
ชื่อไฟล์: EP0000600505.exe
ขนาดไฟล์: 2.33 MB (2434504 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต Color Setting File เวอร์ชั่น 1.2.20120829

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.2.20120829

ขนาดของไฟล์

 • 2.33 MB

วันที่ออก

 • 2012-10-15

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600505.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramData\Sony Corporation\Common Settings\Color Control Setting
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.2.20120829