รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCZ217GA
  • VPCZ217GW
  • VPCZ217GH
  • VPCZ217GG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0173H5 และจะแก้ไขอาการต่อไปนี้:

- แบตเตอรี่จะหยุดทำการชาร์จและระบบจะปิดตัวเองไปหลังจากนั้นระยะหนึ่ง

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
BIOS Update version R0173H5
ชื่อไฟล์: EP0000600500.exe
ขนาดไฟล์: 6.61 MB (6930112 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0173H5

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0173H5

ขนาดของไฟล์

  • 6.61 MB

วันที่ออก

  • 2012-08-16

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600500.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS เวอร์ชั่น คือ R0173H5