เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (AMD) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.862.4.4000 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

 

- เกิดอาการ BSOD (Bluescreen of Death) เมื่ออยู่ในโหมด SPEED

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (AMD) เวอร์ชั่น 8.862.4.4000
ชื่อไฟล์: EP0000600498.exe
ขนาดไฟล์: 257.85 MB (270370512 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Graphics Driver (AMD) เวอร์ชั่น 8.862.4.4000

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.862.4.4000

ขนาดของไฟล์

  • 257.85 MB

วันที่ออก

  • 2012-07-27

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์ ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600498.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:

สำหรับ AMD Graphics Driver:

1. เปิดที่ Device Manager.
2. ดับเบิลคลิก Display adapters.
3. ดับเบิลคลิก AMD Radeon(TM) HD และเปิดที่ AMD Radeon(TM) HD Properties.
4. คลิกที่ Driver tab และเช็ค Driver version.
5. Version ควรจะแสดงเป็น 8.862.4.4000.

สำหรับ Intel Graphics Driver:

1. ไปที่ C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Version ควรจะแสดงเป็น 8.15.10.2769.