เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.17.12.6973 และจะแก้ปัญหาอาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

- การรบกวนของกราฟฟิกปรากฏระหว่างเล่นกลับภาพยนตร์ในโหมดเต็มจอ

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) 8.17.12.6973
ชื่อไฟล์: EP0000600489.exe
ขนาดไฟล์: 179.03 MB (187721128 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.12.6973

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.17.12.6973

ขนาดของไฟล์

  • 179.03 MB

วันที่ออก

  • 2012-06-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600489.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:

สำหรับไดร์ฟเวอร์กราฟฟิก:
ให้ไปที่ไดร์ฟ C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
สำหรับออดิโอแบบ HDMI:
ให้ไปที่ไดร์ฟ C:\Windows\system32\drivers\nvhda64.sys

เช็คเวอร์ชั่นหลังจากติดตั้งเสร็จ
สำหรับไดร์ฟเวอร์กราฟฟิก:
เวอร์ชั่นไฟล์: 8.17.12.6973
สำหรับออดิโอแบบ HDMI:
เวอร์ชั่นไฟล์: 1.2.23.3