รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • SVL24116FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต เฟิร์มแวร์บลูเรย์ดิสก์คอมโบไดร์ฟ BC-5640H ไปเป็นเวอร์ชั่น1.V1 และแก้อาการต่อไปนี้:

 

- ประเด็นการเล่นกลับที่ช้าสำหรับเนื้อหาประเภท AVCHD

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตเฟิร์มแวร์บลูเรย์ดิสก์คอมโบไดร์ฟ BC-5640H เวอร์ชั่น 1.V1
ชื่อไฟล์e: EP0000600462.exe
ขนาดไฟล์: 4.16 MB (4351848 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การอัพเดตเฟิร์มแวร์บลูเรย์ดิสก์คอมโบไดร์ฟ BC-5640H เวอร์ชั่น 1.V1

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.V1

ขนาดของไฟล์

  • 4.16 MB

วันที่ออก

  • 2012-06-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600462.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ให้เปิด Device Manager
2. ไปที่ DVD/CD-ROM Drives คลิกขวาบน Optiarc BD-5640H คลิกบน Properties
3. ไปที่ Details ให้แทป > Hardware Ids
4. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.V1