รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVE11115EN
 • SVE11115EH
 • SVE11116FW
 • SVE11116FG
 • SVE11115EG
 • SVE11115EA
 • SVE11115EF

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO User Guide ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.00.122.27

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.27
ชื่อไฟล์: EP0000600457.exe
ขนาดไฟล์: 4.62 MB (4837160 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.27

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.00.122.27

ขนาดของไฟล์

 • 4.62 MB

วันที่ออก

 • 2012-05-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600457.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Documentation\VAIO User Guide\version.txt
2. Version.txt ควรจะแสดงเป็น 1.00.122.27AP04270