รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • SVT13115FH
 • SVT11113FH
 • SVT13116FG
 • SVT11116FG
 • SVT13115FG
 • SVT13115FA
 • SVT13117FA
 • SVT11115FG
 • SVT11113FA
 • SVT13116FW
 • SVT13117FG
 • SVT13115FW
 • SVT11113FG
 • SVT11115FA
 • SVT11113FF
 • SVT13113EN

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO User Guide ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.00.122.28

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.28
ชื่อไฟล์: EP0000600443.exe
ขนาดไฟล์: 4.63 MB (4853264 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต VAIO User Guide เวอร์ชั่น 1.00.122.28

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.00.122.28

ขนาดของไฟล์

 • 4.63 MB

วันที่ออก

 • 2012-05-31

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600443.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Documentation\VAIO User Guide\version.txt
2. Version.txt ควรจะแสดงเป็น 1.00.122.28AP04230