รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Audio Driver (Realtek) ไปเป็นเวอร์ชั่น 6.0.1.6526 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ระดับวอลลุ่มต่ำในช่วงวินาทีแรกของการเล่นกลับเพลงเมื่อใช้หูฟัง

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Audio Driver (Realtek) เวอร์ชั่น 6.0.1.6526
ชื่อไฟล์: EP0000600428.exe
ขนาดไฟล์: 79 MB (82828968 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตไดร์ฟเวอร์สำหรับ Audio (Realtek) เวอร์ชั่น 6.0.1.6526

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 6.0.1.6526

ขนาดของไฟล์

 • 79 MB

วันที่ออก

 • 2012-05-17

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600428.exe
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อทำการตรวจสอบว่าการติดตั้งทำได้สำเร็จ:
1. เปิดไปที่ Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DriverVersion
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 6.0.1.6526