รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCL239FW
 • VPCL238FG
 • VPCL229FW
 • VPCL239FG
 • VPCL238FA
 • VPCL229FG
 • VPCL238FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Sony Video Processor ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.20111006 และจะปรับปรุงอาการต่อไปนี้:
- WinDVD อาจจะปิดไปเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีการใช้ฟังค์ชั่น เดินหน้า/กลับหลังอย่างเร็ว(fast-forward/rewind) ใน 3D BD.
- ปัญหาเรื่องเสียงในการเล่นกลับ 3D BD ของรุ่นที่มีการ์ด NVIDIA graphics

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตสำหรับ Sony Video Processor เวอร์ชั่น 1.0.20111006
ชื่อไฟล์: EP0000260054.exe
ขนาดไฟล์: 1.43 MB (1,502,824 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตสำหรับ Sony Video Processor เวอร์ชั่น1.0.20111006

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.20111006

ขนาดของไฟล์

 • 1.43MB

วันที่ออก

 • 2012-03-08

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000260054.exe
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อทำการตรวจสอบว่าการติดตั้งทำได้สำเร็จหรือไม่:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\Version\version.txt
2. ตรวจสอบเวอร์ชั่นว่า เปลี่ยนไปเป็น 1.0.20111006 แล้วหรือไม่