เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ให้เป็นเวอร์ชั่น R0240Z8 และจะปรับปรุงอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 

- การปรับปรุงคุณสมบัติของ LCD

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0240Z8
ชื่อไฟล์: EP0000600418.exe
ขนาดไฟล์: 7.62 MB (7983888 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R0240Z8

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R0240Z8

ขนาดของไฟล์

  • 7.62 MB

วันที่ออก

  • 2012-03-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600418.exe
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

เพื่อทำการตรวจสอบว่าการติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า BIOS เวอร์ชั่นเป็น R0240Z8