เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดตไดร์ฟเวอร์ของ NVIDIA Graphics ให้เป็นเวอร์ชั่น 8.17.12.6960 และจะแก้อาการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

- NVIDIA control panel แสดงค่าที่ไม่ถูกต้องภายหลังที่ยูสเซอร์ได้เปลี่ยนการปรับตั้งใน NVIDIA control panel
- ระบบมีการรีสตาร์ทในระหว่างการเล่นกลับ ใน YouTube
- หยุดการตอบสนองในระหว่างการเล่นกลับของ 3D Mark

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตไดร์ฟเวอร์สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.17.12.6960
ชื่อไฟล์: EP0000263825.exe
ขนาดไฟล์: 342 MB (359,339,216 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดตไดร์ฟเวอร์สำหรับ NVIDIA Graphics เวอร์ชั่น 8.17.12.6960

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 8.17.12.6960

ขนาดของไฟล์

  • 342.0MB

วันที่ออก

  • 2012-02-23

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000263825.exe
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จ:
สำหรับ Graphics Driver:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
2. ตรวจสอบไฟล์เวอร์ชั่นว่า ได้เปลี่ยนไปเป็น 8.17.12.6960

สำหรับ HDMI Audio:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\drivers\nvhda64.sys
2. ตรวจสอบว่า ไฟล์เวอร์ชั่น ได้เปลี่ยนไปเป็น 1.2.23.3