เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Peripherals Metadata ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.2.1.10190 และมีลักษณะใหม่ต่อไปนี้:

 

- รายละเอียดของข้อมูล (Metadata) ของอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO Peripherals Metadata เวอร์ชั่น 1.2.1.10190
ชื่อไฟล์: EP0000600371.exe
ขนาดไฟล์: 4.77 MB (4996880 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต VAIO Peripherals Metadata เวอร์ชั่น 1.2.1.10190

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.2.1.10190

ขนาดของไฟล์

  • 4.77 MB

วันที่ออก

  • 2012-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600371.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\VAIO Peripherals Metadata\PatchList\EP0000600371\
3. Version ควรจะแสดงเป็น 1.2.1.10190