เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO Update Download Feature Improvement ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0 และมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

 

- ตรวจสอบ URL สำหรับ ActiveX

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO Update Download Feature Improvement เวอร์ชั่น 1.0
ชื่อไฟล์: EP0000260143.exe
ขนาดไฟล์: 5.37 MB (5,636,096 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดต VAIO Update Download Feature Improvement เวอร์ชั่น 1.0

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.0

ขนาดของไฟล์

  • 5.0MB

วันที่ออก

  • 2012-01-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000260143.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAC.dll C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAC64.dll
2. Version ควรจะแสดงเป็น 5.5.1.09270