รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCZ217GA
 • VPCZ217GW
 • VPCSA28GA
 • VPCF217HG
 • VPCSA28GG
 • VPCZ217GH
 • VPCZ217GG
 • VPCSA28GW
 • VPCF217HW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต VAIO 3D Portal ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.1.09270 และมีคุณสมบัติใหม่ดังต่อไปนี้:

 

- แอพพลิเคชั่น TriDef 3D

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต VAIO 3D Portal เวอร์ชั่น 1.0.1.09270
ชื่อไฟล์: EP0000600359.exe
ขนาดไฟล์: 11.99 MB (12562440 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดต VAIO 3D Portal เวอร์ชั่น 1.0.1.09270

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.1.09270

ขนาดของไฟล์

 • 11.99 MB

วันที่ออก

 • 2012-01-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600359.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO 3D Portal\
2. Version.txt ควรจะแสดงเป็น 1.0.1.09270