รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0242V2 ซึ่งจะมีการปรับปรุงสิ่งต่อไปนี้:

- ปรับปรุงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- เปิดการทำงานของโหมด Hybrid Graphics Fixed

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R0242V2
ชื่อไฟล์: EP0000600372.exe
ขนาดไฟล์: 3.67 MB (3838760 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตของ BIOS เวอร์ชั่น R0242V2

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R0242V2

ขนาดของไฟล์

 • 3.67 MB

วันที่ออก

 • 2011-12-06

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปที่ไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมา และดับเบิลคลิกที่ EP0000600372.exe.
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์


เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จ:
1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่น BIOS คือ R0242V2