รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCB36FG
 • VPCCA36FG
 • VPCCA35FA
 • VPCCA35FN
 • VPCCB36FA
 • VPCCB38FN
 • VPCCB35FG
 • VPCCA35FG
 • VPCCA36FH
 • VPCCB35FN
 • VPCCA35FF
 • VPCCB37FH
 • VPCCA36FA
 • VPCCA35FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R2100V2 และจะแก้อาการต่อไปนี้ :

- การหมุนแรงที่สุดของพัดลม CPU เมื่ออยู่ใน Video Standby.
- ปัญหา BSOD (Blue Screen Of Death)

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R2100V2 (64bit)
ชื่อไฟล์: EP0000600363.exe
ขนาดไฟล์: 2.56 MB (2,691,072 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R2100V2 (64bit)

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2100V2

ขนาดของไฟล์

 • 2.0MB

วันที่ออก

 • 2011-10-18

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมา EP0000600363.exe.
3. ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ที่แสดงในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อทำการตรวจสอบว่าการติดตั้งทำได้สำเร็จแล้ว :
1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่น คือ R2100V2