รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCF237HA
 • VPCF236HG
 • VPCF236HA
 • VPCF237HG
 • VPCF235FA
 • VPCF235FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Quick Web Access ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.4.7.2 และจะแก้ไขอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้ :

- ปรับปรุงความเสถียรของการเชื่อมต่อในระหว่างการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.4.7.2
ชื่อไฟล์: EP0000600333.exe
ขนาดไฟล์: 255.24 MB (267631592 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • อัพเดตของ Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.4.7.2

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.4.7.2

ขนาดของไฟล์

 • 255.24 MB

วันที่ออก

 • 2011-10-03

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ให้ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้เพื่อการอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมา และดับเบิลคลิกที่ EP0000600333.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎบนในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อทำการตรวจสอบการติดตั้งว่า ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดไปที่ Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\
3. ProductVersion ต้องแสดงเป็น 1.4.7.2