รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCF137HG
 • VPCF135FW
 • VPCF135FG
 • VPCF136FW
 • VPCF136FK
 • VPCF136FG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.17.12.6672 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- หน้าจอพาเนลเปลี่ยนเป็นสีขาว เมื่อมีการยกเลิกการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของกราฟฟิก ภายหลังการกลับมาทำงานตามปกติของระบบ
- Picture Motion Browser ไม่สามารถจะเล่นกลับ mpeg ได้อย่างปกติ
- Picture Motion Browser และ Media Gallery ไม่สามารถเล่นกลับ MP4 ได้อย่างปกติ
- ระบบจะหยุดตอบสนอง เมื่อทำการเล่นแผ่น BD
- WinDVD ไม่สามารถเล่นกลับสื่อ BD ได้
- การเล่นกลับของ DVD/BD แสดงหน้าจอที่ผิดปกติภายหลังการสลับการเล่นกลับจากโหมดเต็มหน้าจอ

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.12.6672
ชื่อไฟล์: EP0000600281.exe
ขนาดไฟล์: 146.17 MB (153269064 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต Graphics Driver (NVIDIA) เวอร์ชั่น 8.17.12.6672

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.17.12.6672

ขนาดของไฟล์

 • 146.17 MB

วันที่ออก

 • 2011-07-25

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้ สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600281.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. เปิด Device Manager
2. ไปที่ Display adapters
3. คลิกขวาบน Properties
4. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 8.17.12.6672