รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCL218FG
  • VPCL229FG
  • VPCL218FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Shadow Storage Resize Program ไปเป็นเวอร์ชั่น 110526และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ระบบใช้เวลาในการเริ่มทำงานนานกว่า 3 นาที

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
โปรแกรม Shadow Storage Resize เวอร์ชั่น 110526
ชื่อไฟล์: EP0000249921.exe
ขนาดไฟล์: 1.14 MB (1,204,224 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • โปรแกรม Shadow Storage Resize เวอร์ชั่น 110526

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 110526

ขนาดของไฟล์

  • 1.0MB

วันที่ออก

  • 2011-08-05

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000249921.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKey_Local_Machine\SOFTWARE\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\Shadow Storage Resize Program\
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 110526