เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต VAIO User Guide ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.00.112.24

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดตคู่มือการใช้งาน VAIO เวอร์ชั่น 1.00.112.24
ชื่อไฟล์: EP0000249782.exe
ขนาดไฟล์: 3.90 MB (4,096,000 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • อัพเดตคู่มือการใช้งาน VAIO เวอร์ชั่น 1.00.112.24

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.00.112.24

ขนาดของไฟล์

  • 3.0MB

วันที่ออก

  • 2011-06-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000249782.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. ไปที่ C:\Documentation\VAIO User Guide\
2. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.00.112.24AP05240