รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCCB15FA
 • VPCCA16FH
 • VPCCB15FW
 • VPCCB15FH
 • VPCCB16FW
 • VPCCB16FG
 • VPCCA15FG
 • VPCCA15FW
 • VPCCA16FG
 • VPCCB17FG
 • VPCCB17FW
 • VPCCA15FF
 • VPCCB15FF
 • VPCCA16FW
 • VPCCA15FA
 • VPCCB15FG
 • VPCCA15FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Quick Web Access ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.4.5.11.1 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

 

- เบราเซอร์บางครั้งล้มเหลวในการโหลด

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.4.5.11.1
ชื่อไฟล์ : EP0000600271.exe
ขนาดไฟล์ : 255.57 MB (267975880 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • เพื่อทำการติดตั้งอัพเดตของ Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.4.5.11.1

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.4.5.11.1

ขนาดของไฟล์

 • 255.57 MB

วันที่ออก

 • 2011-12-26

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (กรุณาจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับการอ้างอิงภายหลัง)
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600271.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้ง
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อตรวจสอบว่า การติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จ:
1. เปิดไปที่ Registry Editor
2. ให้ไปที่
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion
3. Version ต้องแสดงเป็น 1.4.5.11.1