รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCSB18GG
 • VPCSB19GG
 • VPCSB17GG
 • VPCSB16FG
 • VPCSB16FA
 • VPCSB18GA
 • VPCSB16FH
 • VPCSB16FF
 • VPCSB18GH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Recovery Data ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.0.0.15290 และจะแก้อาการต่อไปนี้:

- ปัญหาไดร์ฟเวอร์ USB 3.0 

 

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Recovery Data เวอร์ชั่น 1.0.0.15290
ชื่อไฟล์: EP0000600263.exe
ขนาดไฟล์: 20.27 MB (21250632 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต Recovery Data เวอร์ชั่น 1.0.0.15290

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 1.0.0.15290

ขนาดของไฟล์

 • 20.27 MB

วันที่ออก

 • 2011-04-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600263.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จแล้ว:
1. เปิดที่ Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Wow6432Node\Sony Corporation\Shared Info\AppDB\P1Update
3. Appid ควรระบุเป็น EP0000600263