รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCYA16FW
 • VPCYA15FG
 • VPCYA17GW
 • VPCYA17GH
 • VPCYA17GG
 • VPCYA15FH

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต Graphics Driver (Intel) ไปเป็นเวอร์ชั่น 8.15.10.2226 และจะแก้ปัญหาอาการต่อไปนี้ :

- Windows Live Mail และ Media Gallery ไม่สามารถทำงานได้ถูกต้องภายหลังการติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้ :
อัพเดต Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2226
ชื่อไฟล์ : EP0000600251.exe
ขนาดไฟล์: 27.9 MB (29,274,112 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้ง อัพเดตสำหรับ Graphics Driver (Intel) เวอร์ชั่น 8.15.10.2226

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • 8.15.10.2226

ขนาดของไฟล์

 • 28.0MB

วันที่ออก

 • 2011-04-21

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเรกตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเรกตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิงภายหลัง )
2. ไปที่ไดเรกตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมา และดับเบิลคลิกที่ EP0000600251.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นมาในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อทำการตรวจสอบว่าการติดตั้งนั้นทำได้สำเร็จแล้ว :

สำหรับ Graphics Driver:
1. ไปที่ C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. เวอร์ชั่นจะต้องแสดงเป็น 8.15.10.2226

สำหรับ HDMI Audio: 
1. ไปที่ C:\Windows\system32\drivers\IntcDAud.sys
2. เวอร์ชั่นจะต้องแสดงเป็น 6.14.00.3072

สำหรับ Turbo Boost:
1. ไปที่ C:\Windows\System32\DRIVERS\Impcd.sys
2. เวอร์ชั่นจะต้องแสดงเป็น  1.2.0.1002