รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VGC-JS45SF
  • VGC-JS45TF
  • VGC-JS45GF

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1182T4 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- ประเด็นที่ความสว่างของหน้าจอแสดงผลจะกลายเป็นค่าสูงสุดภายหลังที่ระบบมีการกลับคืนมาทำงานปกติจากโหมด Sleep

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R1182T4
ชื่อไฟล์: EP0000600098.exe
ขนาดไฟล์: 7.36 MB (7712008 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • ทำการติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R1182T4

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • R1182T4

ขนาดของไฟล์

  • 7.36 MB

วันที่ออก

  • 2010-12-01

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600098.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R1182T4