รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
  • VPCP115KG
  • VPCP115KW
  • VPCP116KG

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต Quick Web Access ไปเป็นเวอร์ชั่น 1.3.4.3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- การแสดงสถานะของแบตเตอรี่

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.3.4.3
ชื่อไฟล์: EP0000600221.exe
ขนาดไฟล์: 249.33 MB (261438056 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

  • การติดตั้งอัพเดต Quick Web Access เวอร์ชั่น 1.3.4.3

เวอร์ชั่นของไฟล์

  • 1.3.4.3

ขนาดของไฟล์

  • 249.33 MB

วันที่ออก

  • 2010-11-11

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

  • Windows 7 32bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600221.exe
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิด Registry Editor
2. ไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DeviceVM\ProductInfo\ProductVersion
3. เวอร์ชั่นควรจะแสดงเป็น 1.3.4.3