รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS125FA
 • VPCS125FH
 • VPCS125FG
 • VPCS125FW
 • VPCS123FG
 • VPCS127GF

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R1160Q3 และจะแก้อาการต่าง ๆ ต่อไปนี้ :

- เปลี่ยนแปลงการปรับตั้งการควบคุมพัดลม
- แก้ไขปัญหาที่ Event Viewer จะแสดงความผิดพลาดของ Event ID 12 ภายหลังที่ระบบได้กลับมาทำงานจากโหมด Sleep

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R1160Q3
ชื่อไฟล์: EP0000600220.exe
ขนาดไฟล์: 4.48 MB (4691696 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดตสำหรับ BIOS เวอร์ชั่น R1160Q3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R1160Q3

ขนาดของไฟล์

 • 4.48 MB

วันที่ออก

 • 2011-12-02

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นี้ไปยังไดเร็กตอรี่ temporary หรือ download (ให้จำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับอ้างอิงภายหลัง).
2. ไปที่ไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นี้ถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600220.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่แสดงในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. ภายหลังการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น


เพื่อทำการตรวจสอบว่า การติดตั้งทำได้สำเร็จ :
1. เปิดไปที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่น BIOS เป็น R1160Q3