รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS136FK
 • VPCS136FG
 • VPCS135FG
 • VPCS135FW
 • VPCS135FH
 • VPCS135FK
 • VPCS137GW
 • VPCS137GF
 • VPCS136FW
 • VPCS137GG
 • VPCS133GN
 • VPCS136FA
 • VPCS137GK
 • VPCS137GH
 • VPCS137GA
 • VPCS135FA

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R2100Q3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- เปลี่ยนการปรับตั้งการควบคุมพัดลม
- แก้ไขเรื่องที่เครื่องมือ CompSec จะทำให้ระบบหยุดค้างที่โลโก้ของ VAIO
- แก้ไขเรื่องที่ Event Viewer จะแสดงข้อผิดพลาดของ event ID 12 หลังจากที่ระบบกลับมาทำงานปกติจากโหมด Sleep

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R2100Q3
ชื่อไฟล์: EP0000600214.exe
ขนาดไฟล์: 4.48 MB (4693064 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต BIOS เวอร์ชั่น R2100Q3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R2100Q3

ขนาดของไฟล์

 • 4.48 MB

วันที่ออก

 • 2010-10-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000600214.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R2100Q3