รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • VPCS116FA
 • VPCS116FW
 • VPCS116FH
 • VPCS117GA
 • VPCS115FH
 • VPCS116FG
 • VPCS117GW
 • VPCS115FG
 • VPCS113FG
 • VPCS117GG
 • VPCS117GH
 • VPCS115FW

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

โปรแกรมนี้จะทำการอัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชั่น R0301Q3 และจะแก้อาการต่อไปนี้ด้วย:

- เปลี่ยนแปลงการปรับตั้งการควบคุมของพัดลม
- แก้ปัญหา เรื่อง WiMax™
- แก้ปัญหา เรื่อง McAfee® Endpoint Encryption
- แก้ปัญหา เรื่อง การค้างของการเข้ารหัสของ Hard Disk Drive

ดาวน์โหลดที่จัดเตรียมไว้ให้:
อัพเดต BIOS Sustaining เวอร์ชั่น R0301Q3
ชื่อไฟล์: EP0000229212.exe
ขนาดไฟล์: 2.58 MB (2,715,648 bytes)

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • การติดตั้งอัพเดต BIOS Sustaining เวอร์ชั่น R0301Q3

เวอร์ชั่นของไฟล์

 • R1151Q3

ขนาดของไฟล์

 • 2.58MB

วันที่ออก

 • 2010-10-22

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7 64bit
 • Windows XP

ติดตั้ง

รายละเอียด

1. ทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นไปยังไดเร็กตอรี่ Temporary หรือ Download (โปรดจำไดเร็กตอรี่นี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในภายหลัง)
2. ไปยังไดเร็กตอรี่ที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ และดับเบิลคลิกที่ EP0000229212.exe.
3. ทำตามคำสั่งที่ปรากฎขึ้นในตัวช่วยติดตั้งนั้น
4. เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์นั้น


ตรวจสอบว่า การติดตั้งนี้ทำได้สำเร็จ:
1. เปิดที่ VAIO Control Center -> System Information
2. ตรวจสอบว่า เวอร์ชั่นของ BIOS คือ R0301Q3